Skillnad horoskop och tarot

  • Sumo

Vad är skillnaden med att läsa av stjärnorna och tolka därefter mot att tolka efter kort, tarot?

Horoskop är att läsa av hur stjärnhimlen såg ut vid en viss tidpunkt och från en viss plats. Det är därför man kan gå tillbaka i tiden och läsa av hur det såg ut t ex vid en persons födelse.

Att spå, antingen med tarotkort, änglakort eller vanliga spelkort är en helt annan sak. På något vis så känns horoskop mer seriöst än att bli spådd med hjälp av kort. Jag tror personligen att horoskop är lite svårare att lära sig att göra medan tolka kort verkar väldigt många göra.

Kram Angelina

Category: Horoskop
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This Blog will give regular Commentators DoFollow Status. Implemented from IT Blögg